Д-р Ненад Лазаров - Претседател на АСМЛ и Член на Извршен Одбор

Нашата мисија

Нашата мисија е Формирање организација која ќе придонесе и работи на намалување на бројот на млади колеги кои ја напуштаат РМ, преку активности насочени кон:

  • Формализирање и дефинирање на статусот на лекарите на специјализација, со цел нивно соодветно формално-правно  претставување
  • Претставување, заштита и унапредување на правата и статусот на докторите специјализанти во Македонија, како неопходна и витална карика во здравствениот систем на РМ, а кои права досега никогаш не биле специфично претставувани – воведување на институцијата омбдусман
  • Да придонесе за континуирано унапредување на медицинската специјалистичка едукација
  • Да промовира морален и етички кодекс на однесување првенствено помеѓу колегите , а крајно насочен кон пациентите
  • Да воспостави и унапредува интернационална комуникација и соработка, со цел активно следење на светските трендови во медицинската едукација

Членови на Извршниот Одбор

107714916_288435279139727_6982456159864736612_n
Д-р Александар Каревски
Д-р Зоран Димитров
Д-р Зоран Димитров
Д-р Атана Поп Стефанија
Д-р Атана Поп Стефанија
107820483_297525854732079_7225678033902174282_n
Д-р Бојан Трајковски
Д-р Оливера Алексоска
Д-р Оливера Алексоска
Д-р Игор Чипуровски
Д-р Игор Чипуровски
Д-р Божидар Кочоски
Д-р Божидар Кочовски
Д-р Борислав Калковалиев
Д-р Борислав Калковалиев
Scroll to Top