Нашата

Наша визија е млaд доктор образован по највисоките Европски и светски стандарди за медицинска едукација – лекар сериозно одговорен пред медицинските етички принципи, со цврсто изграден морал кон својата професија и кон колегите. Наша визија е македонски лекар на специјализација задоволен од својот статус и без грижа за основни

Scroll to Top